Historia
Palosaaren Metalli Oy (seuraavassa Palmet) perustettiin 1.12.1970 Pentti Syrjälän toimesta. Aluksi yhtiön palveluksessa oli vain kaksi henkilöä. Toimitilat sijaitsivat Palosaarella, Vaasassa, mistä yhtiö sai myös nimensä.

Ensimmäinen merkittävä toimeksianto oli Ruotsin laivoja palvelevan matkustajien maihinnousurampin rakentaminen Vaskiluodon satamaan 1972.

Vuonna 1973 yhtiö aloitti yhteistyön Wärtsilän kanssa ja ryhtyi kehittämään ja valmistamaan imuilman ja pakokaasujen äänenvaimentimia suuriin dieselmoottoreihin. Enimmillään yhtiö valmisti Wärtsilälle 500 äänenvaimenninta vuodessa. Tuotanto jatkui aina vuoteen 2000. Tämän jälkeen Palmet on valmistanut äänenvaimentimia telakoille ja laivanvarustamoille.

Vuonna 1981 Palmet siirsi toimintansa naapurikuntaan Vähäkyröön. Siellä Palmet rakensi mm. Vaasan majakan, joka on 16,3 metriä korkea. Palmet hoiti myös majakan kuljetuksen ja asennuksen paikalleen Vaasan ulkosaaristossa, missä majakka palvelee veneilijöitä yhä edelleen.

Vuonna 1993 osa toiminnasta siirrettiin Koivulahteen, Mustasaaren kunnan alueelle. Yhtiö on sittemmin siirtänyt koko toimintansa tänne. Tuotanto Vähäkyrössä päättyi vuonna 2002. Koivulahden tiloja on laajennettu useampaan otteeseen vuosien varrella.

Vuonna 2002 Palmet aloitti yhteistyön Iisalmessa vaikuttavan Normetin kanssa. Normet valmistaa työkoneita kaivosteollisuudelle ja tunnelitöihin. Palmetin Normetille tarjoamat palvelut kattavat hitsauksen, koneistuksen, pintakäsittelyn ja kokoonpanon. Tänään Normet vastaa noin kolmasosasta yhtiön liikevaihdosta.

Muutaman vuoden ajan, vuodesta 2004 alkaen Palmet valmisti generaattorikomponentteja silloiseen maailman suurimpaan suoravetoiseen tuulivoimalaan (n.4MW). Generaattorit valmisti The Switch, joka toimitti ne asiakkaalleen ScanWindille Norjaan. Komponentteja toimitettiin muutaman vuoden ajan ScanWindille, kunnes yhtiö myytiin yhdysvaltalaiselle GE Energylle.

Vuonna 2007 Palmet ryhtyi toimittamaan komponenttejä metsätraktoreihin ja harvestereihin, joita valmistettiin Logsetilla, aivan yhtiön naapurissa. Palmet toimittaa Logsetille mm. runko-osia ja kuormatiloja. Myös Logset vastaa noin kolmasosasta yhtiön liikevaihdosta.

Vuonna 2014 Palmet valmisti useita erilaisia pakokaasunpesulaitteita LangTechille. Suurin niistä oli merkittävin yksittäinen tilaus koko yhtiön historiassa.

Finanssikriisistä 2008 alkaen konepajateollisuudella on ollut vaikeaa. Suomen teollisuus ei näyttänyt kasvun merkkejä ennen vuotta 2016.
 
Vuoden 2017 alussa Palmet uudisti toiminnallista johtoaan ja aloitti kehitysohjelman nimeltä ”Change 2017”. Ohjelma sisältää toimenpiteitä, jotka vaikuttavat lähes kaikkiin liiketoiminnan alueisiin. Tavoitteena on nopeuttaa kasvua ja parantaa yhtiön kannattavuutta. Samoihin aikoihin myös Suomen talous lähti kovasti kaivattuun nousukiitoon.

Nyt Palmet vie läpi uudistuksia ja on jälleen kasvu-uralla. Toimintaa ja uusia liikeideoita kehitetään. Palmetin lähes viisikymmenvuotinen historia tarjoaa vakaan perustan myös uusiutumiselle - kuten Vaasan majakka, joka on kestänyt sekä syysmyrskyt että ajojäät.
Sinäkin voit hyötyä vahvasta tuotantoteknisestä kokemuspohjastamme yhdistettynä tuotekehitysosaamiseen! Yhdessä löydämme toimivimmat ratkaisut.