Koneistuskiinnittimet
Hyvien koneistuskiinnittimien ansiosta kappaleiden koneistusvarat voidaan optimoida ja asennusaika lyhenee merkittävästi. Tämä johtaa korkeampaan laatuun ja matalampiin valmistuskustannuksiin. Asiakkaan lopputuotteen valmistuspiirustusten perusteella suunnittelemme kaikki tarvittavat kiinnittimet. Kiinnittimien valmistuksessa noudatamme tinkimätöntä tarkkuutta. Koneistuskiinnittimet hehkutetaan tarvittaessa jännitteiden poistamiseksi ennen koneistusta. Kiinnittimet maalataan tarvittaessa. Palmetin kokeneet koneistajat koestavat ja verifioivat koneistuskiinnittimet ennen toimitusta. Samassa yhteydessä selvitetään koko prosessin vaatima läpimenoaika, mukaan lukien asennusaika ja itse koneistusaika.