1 | 2 | 3

Seetirenkaat
Palmet valmistaa korkelaatuisia, äärimmäisen mittatarkkoja seetirenkaita suuriin dieselmoottoreihin, sylinterihalkaisijaltaan yli 200 mm. Toimitamme seetirenkaita sekä imu- että pakokaasuventtiileihin. Imuventtiileiden seetirenkaissa käytämme erittäin kulutuskestävää valurautaa. Pakokaasuventtiileiden seetirenkaissa materiaali on kromin ja nikkelin erikoismetalliseosta. Renkailla on erinomainen lujuus korkeissa lämpötiloissa, hyvä kulutuskestävyys ja ylivoimainen rikkikorroosion kestävyys. Pakokaasuventtiileiden seetirenkaat eivät näin ollen tarvitse erillistä korroosiosuojaa sisähalkaisijalle eikä myöskään kulutuksen kestoa lisäävää pinnoitetta seetipinnoille.