Full service metallverkstad med flexibel och tung kompetens


Palmet är en full serviceverkstad som erbjuder metallbranschens underleverantörstjänster från svetsning och bearbetning till ytbehandling och montering under samma tak. Därtill erbjuder vi produktutvecklingstjänster åt våra kunder. Genom produktutvecklingen kan man erhålla komponenter med lägre tillverkningskostnader, förbättrad hållbarhet, enklare logistik och/eller reducerad massa. Vår omfattande erfarenhet, mångsidiga maskinpark samt utrymmen och lyftkapacitet som lämpar sig för stora arbetsstycken gör oss till en solid partner för industrins olika behov.


Oberoende om det är frågan om prototyper eller serier av komponenter, för kvalitet behövs rätt utrustning och kompetenta människor. Vi har bägge!

Samarbete ger mervärde
Vårt goda samarbete med Palmet har fortgått i över 10 års tid. Palmet tillverkar bl.a. de bakre ramarna och lastutrymmena för våra skogsmaskiner. De färdiga, bearbetade och målade komponenterna rör sig i allmänhet kring 1000‒2000 kg.
Lue lisää! 
Pris, kvalitet och leveranssäkerhet
Till oss levererar Palmet olika svetsade konstruktioner ‒ såväl enkla seriekomponenter som krävande, långt bearbetade förädlade helheter, såsom personliftkorgar och tankar behållare.
Lue lisää!