Svetsfixturer
Omsorgsfullt konstruerade fixturer för svetsning möjliggör noggranna svetsade konstruktioner med kortare genomloppstid. Detta leder till högre kvalitet och lägre tillverkningskostnader. Svetsfixturerna tillverkas med bästa möjliga noggrannhet genom att alla anläggningsytorna bearbetas i en och samma fastsättning. Resultatet är svetsfixturer som vid behov avspänningsglödgas före bearbetning. Vid behov målas svetsfixturerna. Palmets erfarna svetsare testar och utvärderar svetsfixturerna före leverans. I samband med det verifieras genomloppstiderna för hela processen inklusive installationstider och svetstider separat.