Bearbetningsfixturer
Tack vare bra fixturer inom bearbetning kan bearbetningsmånerna optimeras för en avsevärt kortare installationstid. Detta leder till högre kvalitet och lägre tillverkningskostnader. Utgående från kundens ritningar av slutprodukten planerar Palmet samtliga nödvändiga bearbetningsfixturer. Bearbetningsfixturerna tillverkas med bästa möjliga noggrannhet. Resultatet är svetsade konstruktioner som vid behov avspänningsglödgas före bearbetning. Vid behov målas bearbetningsfixturerna. Palmets erfarna bearbetare testar och utvärderar bearbetningsfixturerna före leverans. I samband med det verifieras genomloppstiderna för hela processen inklusive installationstider och bearbetningstider separat.