1 | 2 | 3

Sätesringar
Palmet tillverkar högkvalitativa, ytterst måttnoggranna sätesringar för stora dieselmotorer, med cylinderdiametrar på över 200 millimeter. Tillverkningen omfattar sätesringar för både insugs- och avgasventiler. Sätesringarna för insugssidan görs av gjutjärn med hög slitbeständighet. Sätesringarna för avgassidan görs av en speciallegering bestående av krom och nickel. Ringarna har hög hållfasthet i höga temperaturer, hög slitbeständighet samt överlägsen resistans mot svavelkorrosion. Sätesringarna för avgasventiler behöver därför ingen särskild beläggning som korrosionsskydd på innerdiametern och inte heller någon slitbeständig beläggning på sätesytan.