Kundreferenser

Samarbete ger mervärde

Vårt goda samarbete med Palmet har fortgått i över 10 års tid. Palmet tillverkar bl.a. de bakre ramarna och lastutrymmena för våra skogsmaskiner. De färdiga, bearbetade och målade komponenterna rör sig i allmänhet kring 1000‒2000 kg.
Vi uppskattar i synnerhet Palmets produktionstekniska kompetens och flexibilitet även i överraskande lägen. Tack vare samarbetet har vi lyckats utveckla våra produkter och processer och uppnått inbesparingar i både materialkostnader och ledtider.
Eftersom Palmet erbjuder alla tjänster från bearbetning till ytbehandling under samma tak är produktionen smidig och prissättningen konkurrenskraftig.
Vårt samarbete håller på att utvidgas ytterligare vad gäller produktutveckling. Palmet är också vår pålitliga partner i utvecklingen av nya prototyper.

Jukka Kivipelto | Technical Director
Logset Oy

Pris, kvalitet och leveranssäkerhet

Till oss levererar Palmet olika svetsade konstruktioner ‒ såväl enkla seriekomponenter som krävande, långt bearbetade förädlade helheter, såsom personliftkorgar och tankar behållare.
Det är viktigt att pris, kvalitet och leveranssäkerhet möts. Utan dessa tre blir det ingen affär och inget långvarigt partnerskap.
Vi har samarbetat i god anda med Palmet i närmare 15 år. Palmet har levt upp till våra förväntningar och under årens lopp har samarbetet utvecklats. Vi diskuterar frågor kring tillverkningen av komponenterna redan i produktutvecklingsskedet. Vi har konstaterat att det lönar sig att lyssna på en kompetent underleverantörs   kompetentunderleverantörs  åsikter. Det gynnar bägge parter.

Jyrki Penttinen | Strategic Purchaser
Normet Oy