Certifieringar

Certifiering enligt  "International Welding Specialists by International Institute of Welding"

Vi utvecklar för tillfället våra ledningssystem:

Kvalitetsledningssystem ISO 9001:2015

Miljöledningssystem ISO 14001:2015

Ledningssystem för hälsa och säkerhet i arbetet OHSAS 18001