Historia
Palosaaren Metalli Oy (nedan Palmet) grundades 1.12.1970 av Pentti Syrjälä. I början sysselsatte företaget endast två personer i stadsdelen Brändö i Vasa, på finska ”Palosaari” som är bakgrunden till företagets namn.

Det första stora jobbet för Palmet var passagerarlandgången till färjorna i Vasklot hamn i Vasa år 1972.

År 1973 inledde Palmet samarbete med Wärtsilä och började utveckla och tillverka insugslufts- och avgasljuddämpare för stora dieselmotorer. Som mest tillverkade man 500 ljuddämpare per år åt Wärtsilä. Tillverkningen av ljuddämpare för Wärtsilä pågick ända fram till 2000. Därefter har Palmet tillverkat avgasljuddämpare främst åt skeppsvarv och redare.

År 1981 flyttade Palmet sin verksamhet till grannkommunen Lillkyro. Då tillverkade Palmet fyren Vaasan Majakka som är 16,3 meter hög. Palmet skötte även transporten och resningen av fyren. Vaasan Majakka är fortfarande i användning och är ett landmärke i Vasas yttre skärgård.

År 1993 flyttades en del av verksamheten till Kvevlax i Korsholms kommun, där den numera finns i sin helhet. Verksamheten i Lillkyro avslutades 2002. I Kvevlax har man egna utrymmen som har byggts till vartefter att verksamheten har växt.

År 2002 inledde Palmet tillverkningen av komponenter för Normet i Iisalmi. Normet tillverkar olika fordon som används inom gruvindustrin och inom tunnelarbeten. Tillverkningen omfattar svetsning, bearbetning, ytbehandling och montering. Samarbetet fortgår och Normet står för cirka en tredjedel av Palmets omsättning.

Från 2004 och några år framöver tillverkade Palmet komponenter till generatorer som användes i världens då största direktdrivna vindkraftverk på nästan 4 MW. Generatorerna tillverkades av The Switch som i sin tur levererade generatorerna till vindkraftverkstillverkaren ScanWind i Norge. Dessa komponenter tillverkades under några år för ScanWind som senare såldes till GE Energy i USA.

År 2007 inledde Palmet leveranser av komponenter för skotare och skördare till grannen Logset. Palmet tillverkar ramdelar och lastutrymmen till fordonen som används inom skogsindustrin. Tillverkningen inkluderar svetsning, bearbetning, ytbehandling samt transport till Logsets lager. Leveranserna till Logset står för cirka en tredjedel av Palmets omsättning.

Under 2014 tillverkade Palmet flera olika scrubbers åt LangTech. Den största scrubbern var även den största enskilda ordern för Palmet genom historien.

Från och med finanskrisen 2008 har den finska verkstadsindustrin gått på lågvarv. Inom den finska industrin fanns inga tecken på tillväxt fram till 2016.
 
I början av 2017 bytte Palmet den operativa ledningen och ett program kallat ”Change 2017” startades. Programmet omfattade många ändringar på alla delområden inom affärsverksamheten som skulle komma att möjliggöra tillväxt och förbättrad lönsamhet för Palmet. Samtidigt ändrades marknadsläget fullkomligt i Finland och en för finska förhållanden kraftig tillväxtperiod inleddes.

Palmet växer och förnyar sig. Verksamheten och nya affärsidéer utvecklas. Palmets långa historia på närmare femtio år ger en stadig grund för verksamheten, lika stadig som fyren Vaasan Majakka i höststormar och drivis på vintern.
Dra nytta av den gedigna och omfattande erfarenheten av produktutveckling kombinerat med kompetens inom tillverkningen av verkstadsprodukter på Palmet för att förbättra era egna produkter och lösningar.