1 | 2

Svetsning
Palmet svetsar stora och små stålkonstruktioner med MIG, MAG och pulverbågsvetsning. Plåttjocklekarna kan variera från några millimeter till över 100 millimeter. Vanligen är plåttjockleken 10–30 millimeter. De svetsade konstruktionerna kan ha en massa på några kilogram upp till 40 ton (maximal lyftkapacitet). Vanligtvis ligger massan för de svetsade konstruktionerna på några hundra kilogram till några ton.
Materialet är vanligt konstruktionsstål eller rostfritt stål. Våra svetsare är certifierade och har mycket lång erfarenhet av krävande svetsning. Vid behov utförs även NDT-testning av svetsfogarna av våra utomstående samarbetspartners.