1 | 2 | 3 | 4

Ytbehandling
Palmets in-house ytbehandlingstjänster består av sandblästring eller blästring med stålgranulat. Målningen är elektrostatisk våtmålning. Eftersom vi målar i samma utrymmen som övrig tillverkning blir produktionsstyrningen mer flexibel, vilket även underlättar anskaffningen för våra kunder.