Produktutveckling
Palmet erbjuder sina kunder även produktutvecklingstjänster. Genom produktutveckling kan man erhålla komponenter med lägre tillverkningskostnader, förbättrad hållbarhet, enklare logistik och/eller reducerad massa. Genom att kombinera vår gedigna och omfattande erfarenhet från produktutveckling samt vårt kunnande och skicklighet inom tillverkning, kan vi erbjuda slutkunden ett verkligt mervärde.