1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10

Bearbetning
Palmets bearbetning omfattar både svarvning och fräsning, med både manuella maskiner och automatiska bearbetningscenter. Fräsning kan ske för upp till 10 meter långa stycken. Mindre, noggrant bearbetade stycken kan kontrollmätas i vår 3D-kordinatmätmaskin. En mångsidig maskinpark och yrkesskickliga verkstadsmekaniker möjliggör bearbetning även av de mest utmanande stycken.